درباره ما

سیمان خوی در تاریخ …….. کلنگ زنی و با مشارکت بانک ……. 

اطلاعات تماس